Λαπαρ/πικη ημικολεκτομη σε εντερικη αποφραξη Crohn Εκτύπωση

Ο Δρ. Κωτίδης και η ομάδα του πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία επέμβαση περιορισμένης δεξιάς ημικολεκτομής σε νεαρό ασθενή με εντερική απόφραξη λόγω νόσου Crohn στην περιοχή της

ειλεοτυφλικής βαλβίδας. Παρά τη μεγάλη διάταση του εντέρου λόγω της απόφραξης και την παρουσία έντονων συμφύσεων λόγω τόσο της φλεγμονής από τη νόσο Crohn όσο και της προηγηθείσας ανοιχτής σκωληκοειδεκτομής, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπικά με ελάχιστο τραύμα και ταχύτερη ανάρρωση.